×

Privacybeleid

Deze privacy policy geldt voor alle bezoekers van arcosmessen.nl.

1. Beheer
De website www.arcosmessen.nl staat onder beheer van Heuvel Horeca te Veenendaal. De contactgegevens zijn hier te vinden. Arcos Messen Nederland is een handelsnaam van Heuvel Horeca.

2. Gegevens van bezoekers
2a Sommige gegevens die voortkomen uit één of meer bezoeken aan www.arcosmessen.nl worden permanent bewaard, maar wel anoniem. De gegevens zullen dus nooit te herleiden zijn naar een persoon of organisatie. Gegevens die wij bewaren zijn standaard gegevens die bewaard worden voor website statistieken. Wij gebruiken hiervoor de statistieken van Google Analytics.

2b Arcos Messen Nederland zorgt voor een goede beveiliging van de opgeslagen gegevens. Deze gegevens worden o.a. voor de volgende doeleinden gebruikt:

2c Het sturen van één of meerdere mails zoals, maar niet beperkt tot, een mail waarin inloggegevens vermeld staan.

2d Het (incidenteel) onder de aandacht brengen van een product, tip, handigheid etcetera, waarvan Arcos Messen Nederland denkt dat het kan bijdragen tot een meer succesvolle website voor de bezoeker.

3. Cookies
3a Arcos Messen Nederland maakt gebruik van cookies om de functionaliteit van bepaalde pagina’s van de website te optimaliseren. Cookies zijn kleine tekstbestanden die door een pagina van de website op de computer van de bezoeker worden geplaatst. In zo’n cookie wordt informatie opgeslagen zoals bepaalde voorkeuren van de bezoeker. Daardoor kan Arcos Messen Nederland de bezoeker bij een volgend bezoek nog beter van dienst zijn. Cookies worden ook gebruikt voor retarget marketing.

3b De bezoeker kan zelf bepalen hoe er met cookies omgegaan moet worden. Hij kan zijn browser zo instellen dat die het gebruik van cookies toestaat, niet toestaat of gedeeltelijk toestaat. In dit laatste geval kan worden ingesteld welke websites cookies mogen plaatsen. Bij alle overige websites wordt het dan verboden. Deze mogelijkheid wordt door de meestgebruikte moderne browsers geboden.

3c Cookies kunnen altijd van een computer worden verwijderd, ook weer via de browser.

4. Vragen
Bezoekers kunnen met hun vragen over deze Privacy Policy terecht bij ons via de contact pagina.

5. Disclaimer
Arcos Messen Nederland is gerechtigd de inhoud van de Privacy Policy te wijzigen zonder dat de bezoeker daarvan op de hoogte wordt gesteld. Het doorvoeren van de wijziging op de website is daarvoor afdoende.

De Privacy Policy voor Klanten is een aanvulling op de Privacy Policy voor Bezoekers en geldt voor iedereen die een bestelling plaatst bij Arcos Messen Nederland.

1. Gegevens die door de klant verstrekt worden
Arcos Messen Nederland kan de gegevens die door de klant verstrekt worden voor de volgende doeleinden gebruiken:

1a Het verwerken van de bestelling.

1b Het sturen van één of meerdere mails die betrekking hebben op het bestelde, zoals, maar niet beperkt tot, een mail waarin inloggegevens vermeld staan.
1c Het (incidenteel) onder de aandacht brengen van een product, tip, handigheid etcetera, waarvan Arcos Messen Nederland denkt dat het kan bijdragen tot een meer succesvolle website voor de klant.

2. Gegevens verstrekken aan derden
Gegevens die door de klant aan Arcos Messen Nederland zijn verstrekt zullen nooit aan derden worden doorgegeven. Er zijn echter een uitzondering op deze regel:

2a Wanneer er een gerechtelijk bevel is uitgevaardigd om gegevens te verstrekken.

3. Beveiliging
De gegevens die de klant aan Arcos Messen Nederland verstrekt, worden in een beveiligde omgeving opgeslagen.

4. Aanpassing van klantgegevens
De klant heeft te allen tijde de mogelijkheid om de verstrekte gegevens te wijzigen. Arcos Messen Nederland kan de klant in een dergelijk geval vragen om de wijziging op een door Arcos Messen Nederland voorgeschreven wijze door te geven en in sommige gevallen kan legitimatie worden verlangd.